1. DỊCH VỤ CHÌA CHỦ (MASTER KEY) - CHÌA KHÓA VẠN NĂNG

Khi nhà bạn hoặc công trình của bạn có quá nhiều phòng, mỗi phòng lại có một bộ khóa với chìa riêng, như thế để quản lý tòa nhà người chủ sẽ phải mang theo mình rất nhiều chìa khóa khác nhau, hơn nữa lại phải nhớ hoặc đánh dấu xem chìa nào dành cho cửa nào. Hệ thống chìa chủ (master key) hay còn gọi là chìa khóa vạn năng sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề này.

Hệ thống chìa chủ hay còn gọi là master key. Với hệ thống chìa chủ bạn có thể quản lý nhiều phòng, cả tòa nhà (và thậm chí có thể cả hệ thống các tòa nhà) với chỉ một vài chìa khóa trong tay.

Ví dụ: Giả sử tòa nhà của bạn có 10 tầng, mỗi tầng có 20 phòng, nghĩa là có 200 phòng. Như vậy bạn sẽ phải sử dụng 200 chìa khóa khác nhau. Việc quản lý tòa nhà sẽ rất khó khăn và bất tiện. Để giải quyết vấn đề này, ta có thể sử dụng hệ thống chìa chủ master key. Ngoài việc mỗi phòng sẽ có một chìa khóa riêng. Mỗi tầng sẽ có 1 chìa chủ mở được tất cả các khóa của tầng đó. Như thế chỉ cần một chùm 10 chìa là có thể mở được tất cả các ổ khóa của cả tòa nhà

 

2. DỊCH VỤ SỬA CHỮA KHÓA TẠI NHÀ

Nếu quý khách hàng có nhu cầu cần sửa chữa, thay thế khóa cửa cũ, hỏng xin liên hệ với công ty để được phục vụ.